KĀ KĻŪT PAR ZOBU HIGIĒNISTU?


2013.gada 19.februārī (prot. Nr.10 21.§) tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību". 

Zobu higiēnista profesijas standarts iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.37.apakšnodaļā.

Ar 2007.g. rudeni Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas fakultātē tiek uzņemti reflektanti 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības Zobu higiēnista studiju programmā, pilna laika 2 gadu klātienes studijām.

Uzņemšanai studiju programmā nepieciešama iepriekš iegūta vidējā speciālā izglītība 

(zobārsta asistents, zobārstniecības māsa, māsa, zobu tehniķis, feldšeris).

Pilna informācija Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mājaslapā: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - Zobu higiēnists >>