Nākamās konferences

2021. gada 18. septembrī2021. gada 7.- 8. oktobrī izstāde "Medbaltica"2021. gada 11. decembrī 


 .